آموزش دانشگاه آزاد اسلامی واحد خامنه

کلاس آمار وکاربرد آن در مدیریت 2 در تاریخ 93/12/12 ساعت 17-14 تشکیل نمیشود کلاس جبرانی درتاریخ 93/12/14 روز 5شنبه ساعت 15-13 تشکیل خواهد شد

+ نوشته شده در  سه شنبه دوازدهم اسفند ۱۳۹۳ساعت 12:48  توسط مسئول دفتر اساتید  | 

درس پول ارز وبانکداری به استادی خانم چیدم روز 4شنبه درتاریخ 93/12/13 ساعت 10-8 تشکیل نخواهد شد کلاس جبرانی همین درس روزشنبه در تاریخ 93/12/16 ساعت 15-13 تشکیل خواهد شد

+ نوشته شده در  سه شنبه دوازدهم اسفند ۱۳۹۳ساعت 12:43  توسط مسئول دفتر اساتید  | 

حقوق

کلیه کلاسهای روز چهارشنبه مورخ 93/12/13 استاد رسول زاده تشکیل نخواهد شد .

+ نوشته شده در  دوشنبه یازدهم اسفند ۱۳۹۳ساعت 10:30  توسط مسئول دفتر اساتید  | 

برق

کلیه کلاسهای استاد رستمی روز چهارشنبه مورخ 93/12/13 تشکیل نخواهد شد . (رشته برق)

+ نوشته شده در  دوشنبه یازدهم اسفند ۱۳۹۳ساعت 10:29  توسط مسئول دفتر اساتید  | 

کلیه کلاسهای استاد خلیلی روز 3شنبه درتاریخ 93/12/5 تشکیل نخواهد شد

+ نوشته شده در  دوشنبه چهارم اسفند ۱۳۹۳ساعت 15:40  توسط مسئول دفتر اساتید  | 

کلیه کلاسهای استاد جواهرنیا روز 3شنبه درتاریخ 93/12/5 تشکیل نخواهد شد

+ نوشته شده در  دوشنبه چهارم اسفند ۱۳۹۳ساعت 12:48  توسط مسئول دفتر اساتید  | 

کلیه کلاسهای دکتر تاری درتاریخ93/12/4 رو دوشنبه تشکیل نخواهد شدj

+ نوشته شده در  دوشنبه چهارم اسفند ۱۳۹۳ساعت 8:47  توسط مسئول دفتر اساتید  | 

با توجه به برگزاری کنکور سراسری ارشد درمورخه 93/11/15 کلیه امتحانات 14و16 به مورخه 93/11/18 ساعت 8:30 انتقال یافت

                                    اموزش دانشگاه

+ نوشته شده در  سه شنبه چهاردهم بهمن ۱۳۹۳ساعت 16:55  توسط مسئول دفتر اساتید  | 

اطلاعیه

تقویم آموزش نیمسال دوم 94-93

انتخاب واحد 93/11/1 الی 93/11/10

حذف واضافه 93/11/20 الی 93/11/25

شروع کلاسها 93/11/11

زمان امتحانات 94/3/16 الی 94/3/26

+ نوشته شده در  دوشنبه ششم بهمن ۱۳۹۳ساعت 8:59  توسط مسئول دفتر اساتید  | 

اطلاعیه

امتحان پایان ترم درس ادله اثبات دعوی به استادی خانم نجات تستی می باشد و آوردن کتاب قانون درجلسه مجاز نیست

+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و سوم دی ۱۳۹۳ساعت 8:28  توسط مسئول دفتر اساتید  | 

مطالب قدیمی‌تر